Home / Insectes de Guyane Française / Rhopalocères - Papillons de jour - Butterflies / Pieridae / Aphrissa statira 1

Aphrissa statira (Cramer, 1777)