Home / Insectes de Guyane Française / Rhopalocères - Papillons de jour - Butterflies / Hesperiidae / Astraptes fulgerator fulgerator 1

Astraptes fulgerator fulgerator (Walch, 1775)